قیمت سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی امروز

در جدول زیر کلیه قیمت های سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی با قابلیت خرید درج شده است.

کارخانه تولید کنندهتیپ سیمانبسته بندیقیمت درب کارخانهصفحه محصول
سیمان تهرانتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۶۱۹۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان تهرانتیپ ۵پاکت ۵۰ کیلویی۶۰۹۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان تهرانپوزولانیپاکت ۵۰ کیلویی۵۳۸۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان تهرانتیپ ۲فله۱۰۵۵۰۰۰ تومان هر تنبررسی و خرید
سیمان تهرانسفیدپاکت ۴۰ کیلویی۹۵۲۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان شمال جاجرودتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۶۰۹۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان ساوهتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۵۹۸۰۰ تومان هر کیسهبررسی و خرید
سیمان ساوهپوزولانیپاکت ۵۰ کیلویی۵۲۹۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان ساوهتیپ ۲فله۱۰۱۵۰۰۰ تومان هر تنبررسی و خرید
سیمان ساوهسفیدپاکت ۵۰ کیلویی۱۲۸۷۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان ساوهسفیدپاکت ۴۰ کیلویی۱۰۲۵۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان ساوهسفیدپاکت ۲۵ کیلویی۷۵۰۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان آبیکتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۵۸۵۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان آّبیکتیپ ۲فله۱۰۴۲۰۰۰ تومان هر تنبررسی و خرید
سیمان آبیکمرکبپاکت ۵۰ کیلویی۵۵۲۰۰ تومان هر پاکتتماس
سیمان فیروزکوهتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۵۱۹۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان فیروزکوهمرکبپاکت ۵۰ کیلویی۴۸۵۰۰ تومان هر کیسه
سیمان فیروزکوهتیپ ۲فله۹۹۵۰۰۰ تومان هر تنبررسی و خرید
سیمان فراز فیروزکوهتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۵۰۹۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان فراز فیروزکوهمرکبپاکت ۵۰ کیلویی۴۸۸۰۰ تومان هر کیسهتماس
سیمان فراز فیروزکوهتیپ ۲فله۱۰۳۳۰۰۰ تومان هر تنبررسی و خرید
سیمان شاهرودتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۵۳۹۰۰ تومان هر پاکتبررسی و خرید
سیمان شاهرودتیپ ۲فله۹۳۰۰۰۰ تومان هر تنبررسی و خرید
سیمان سبزوارتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۴۳۵۰۰ تومانبررسی و خرید
سیمان نیزارتیپ ۲پاکت ۵۰ کیلویی۶۵۹۰۰ تومان هر پاکتتماس
سیمان نیزارتیپ ۲فله۱۱۶۸۰۰۰ تومان هر تنتماس

 

تماس با بخش فروش 

۰۹۱۲۶۷۶۰۸۳۸