سیمان آبیک پاکتی آکبند تیپ ۲

قیمت سیمان آبیک 42500 تومان

فروش کامیونی و به ازاء هر کیسه 50 کیلو گرمی درب کارخانه می باشد.

تماس با بخش فروش 

09210903913

توضیحات

فروش سیمان آبیک پاکتی آکبند تیپ ۲

فروش سیمان پاکتی آکبند محصول کارخانه سیمان آبیک ۵۰ کیلویی در هشتگرد البرز و تهران

تماس با بخش فروش 

۰۹۲۱۰۹۰۳۹۱۳