سیمان ساوه پاکت آکبند

قیمت سیمان ساوه 43500 تومان

فروش کامیونی و به ازاء هر کیسه 50 کیلو گرمی درب کارخانه می باشد.

تماس با بخش فروش 

09210903913

توضیحات

فروش اینترنتی سیمان ساوه پاکت آکبند تیپ ۲

سیمان پاکتی آکبند ساوه تیپ ۲ کامیونی عمده فروشی در ساوه و تهران

تماس با بخش فروش 

۰۹۲۱۰۹۰۳۹۱۳